Så er referatet fra bestyrelsesmødet den 3. april 2017 inde på hjemmesiden

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ejerforeningen Sauershøj 

Onsdag d. 19. april 2017 klokken 19.00 

I Spar Nords lokaler, Hasserisvej 113, 9000 Aalborg

 

 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

3) Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse.

4) Forslag, jf. § 4.

5) Forelæggelse af budget til godkendelse. 

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7) Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8) Valg af revisor.

9) Eventuelt.

  

§ 4. Forslag

Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde senest tre uger før generalforsamlingen. Sådanne forslag samt de forslag, som bestyrelsen stiller, skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 3. Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen.

 

Det er muligt at give fuldmagt til en anden beboer, der skal dog stå på fuldmagten om det er rettet mod enkelte forslag eller om indehaveren af fuldmagten kan benytte denne i enhver henseende. Brug evt. vedlagte fuldmagt.

 

Af hensyn til forplejning (sandwich + øl/vand) bedes I tilmelde jer ved at sende en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller aflevere vedlagte tilmeldingsseddel hos nr. 106, senest d. 12 april.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fuldmagt

 

Jeg ____________________________________________________(dit navn)

 

 

Th Sauers vej nr. _________________________________________(Adresse)

 

 

 

Giver hermed ____________________________________________ (navn)

 

 

________________________________________________________(Adresse)

 

Fuldmagt til at stemme på mine vegne på Sauershøjs generalforsamling

 

Kun forslag vedr. ____________________________________

 

Alle forslag der fremsættes på generalforsamlingen

 

Alle forslag samt budget der fremsættes på generalforsamlingen

 

Alle forhold til generalforsamlingen (Forslag, budget, valg m.m.)

 

 

__________________________________________________(Underskrift + dato)

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Tilmelding (Kan også ske pr. e-mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

 

Vi/ jeg vil gerne tilmelde mig Sauershøjs generalforsamling onsdag d. 19 april 2017

 

Navn ___________________________________ Th Sauers vej Nr ____________

 

Med ___ antal personer. - Bruges denne tilmelding bedes den afleveres hos nr. 106.

Så er referatet fra bestyrelsesmødet den 1. marts 2017 inde på hjemmesiden

Så er referatet fra bestyrelsesmødet den 11. januar 2017 inde på hjemmesiden. 

Referatet fra bestyrelsesmødet den 8. november 2016 er lagt op på hjemmesiden. 

Så er referatet fra den ekstraordinære generalforsamling den 15. november 2016 lagt på hjemmesiden.